Władze klubu

Prezes spółki: Jakub Markiewicz

kontakt: jk@kpsstoczniaszczecin.pl


Dyrektor generalny: Krzysztof Śmigiel

kontakt: ks@kpsstoczniaszczecin.pl


Dyrektor sportowy: Radostin Stojczew

kontakt: rs@kpsstoczniaszczecin.pl


Dyrektor organizacyjny: Wiesław Kozieł

kontakt: wk@kpssstoczniaszczecin.pl